Zabytki

Treść

ZABYTKI ARCHITEKTURY
..........................................


 

- Kościół pw. św.Stanisława neogotycki z 1898r., zbudowany na pogorzelisku świątyni z roku 1801 w Suszcu.
- Plebania przy kościele w Suszcu z 1820r.
- Kaplica św. Anny w Suszcu z 1804r.
- Kościół pw. św. Karola Boromeusza w Kryrach z 1843r.
- Zarządówka w byłym majątku książęcym w Kryrach z 1846r.
- Zarządówka w Mizerowie, dawna siedziba klucza folwarków. Obiekt wybudowany w początkach XIX wieku, późnoklasyczny.
- Dwór w Rudziczce zbudowany w roku 1810, późnoklasyczny.

 

Wypełniając ustawowy obowiązek Wójt Gminy Suszec prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych zgodnie z art. 22, ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 10 września 2014 r. Dz.U z 2014 r. poz. 1446). Poniżej spis obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW