Suszec

Treść

Pan Sołtys Grzegorz Dera oraz Rada Sołecka Suszca składają podziękowania uczestnikom Zebrania Wiejskiego w Suszcu za uchwalenie do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024.