Suszec

Treść

ZEBRANIE WIEJSKIE W SUSZCU

OGŁOSZENIE

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Suszec na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Przedmiotem zebrania będzie założenie spółki wodnej.

Proponowany porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.   Omówienie tematu powstania spółki wodnej.

4.   Sprawy porządkowe.

5.   Zakończenie zebrania.