Suszec

Treść

W imieniu swoim oraz Rady Sołeckiej Suszca bardzo serdecznie dziękuję za liczny udział w Zebraniu Wiejskim w Suszcu, które odbyło się 24.03.2023 r. Dziękuję również za okazane zaufanie i wybór na kolejną kadencję.

 

Sołtys Sołectwa Suszec

Grzegorz Dera