Suszec

Treść

Wójt Gminy Suszec zaprasza mieszkańców do udziału w Zebraniu Wiejskim sprawozdawczo – wyborczym w Suszcu, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

Proponowany porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.   Informacja Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

4.   Omówienie tematu szkód górniczych.

5.   Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2022 rok.

6.   Przedstawienie rocznego planu rzeczowo - finansowego Sołectwa na 2023 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego Sołectwa na 2023 r.

8.   Przeprowadzenie Wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej na kadencję 2023 – 2027.

Wybór Sołtysa:

a)   przedstawienie regulaminu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej,

b)   powołanie komisji wyborczej,

c)   zgłaszanie kandydatów,

d)   głosowanie,

e)   ogłoszenie wyników wyborów.

Wybór Rady Sołeckiej:

a)   zgłaszanie kandydatów,

b)   głosowanie,

c)   ogłoszenie wyników wyborów.

8.   Podjęcie uchwały o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej.

9.   Wystąpienie Wójta Gminy. Omówienie zasad programu „Czyste powietrze”.

10.  Omówienie tematu powstania spółki wodnej.

11.  Omówienie zasad wodno-kanalizacyjnych.

12.  Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.

13.  Zakończenie zebrania.