Suszec

Treść

Sołtys Sołectwa Suszca wraz z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców sołectwa Suszec, którzy ukończyli 72 lata oraz starszych seniorów na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Msza święta w intencji seniorów naszego sołectwa odprawiona zostanie w tym dniu o godz. 11:00 w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy.