Suszec

Treść

SOŁECTWO SUSZEC

Liczba mieszkańców sołectwa: 4485 (stan na dzień 31.12.2022 r.), co stanowi 36% mieszkańców całej gminy

Powierzchnia sołectwa: 37 km2

W sołectwie Suszec działają następujące organizacje:

- Ochotnicza Straż Pożarna – Maciej Witoszek – Prezes Zarządu

- Koło Gospodyń Wiejskich – Kornelia Zając - Przewodnicząca

- Związek Górnośląski Koło Suszec – Wojciech Lala – Prezes Zarządu

 

 

Sołtys: Grzegorz Dera, tel. 723 440 449

Rada Sołecka:

Wojciech Gąsior

Grzegorz Bodziuch

Stanisław Malcharek

Rufin Staniek

Helena Piesiura

Franciszek Litera

 

Parafia Św. Stanisława B i M w Suszcu

Strona internetowa parafii: https://www.parafia-suszec.pl/