Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu. Bliższe informacje w załączniku lub w Urzędzie Gminy Suszec –  tel. 32 449 30 73.