Aktualności

Treść

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza rolników, podmioty agroturystyki i turystyki wiejskiej, producentów żywności z terenów wiejskich oraz osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji na terenach wiejskich  z woj. śląskiego na wyjazd studyjny do małopolski pn.:

„Wykorzystanie turystyki kulinarnej jako innowacyjnego narzędzia rozwoju obszarów wiejskich województwa śląskiego”

Operacja realizowana w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), Plan Operacyjny 2022-2023.

Celem operacji jest prezentacja  kierunków i perspektyw wykorzystania kulinariów w rozwoju turystycznym województwa śląskiego. Operacja zapoznana uczestników z  innowacyjnymi formami przekazywania treści
 i nowymi produktami turystycznymi dotyczącymi tradycji kulinarnych jak również z zasadami budowania marki lokalnej z produktów lokalnych, nowoczesnymi sposobami komunikacji marketingowej i sprzedaży produktów własnych. Operacja pozwoli na promocję produktów lokalnych oraz wsparcie ich sprzedaży na drodze krótkich łańcuchów dostaw.

Termin wyjazdu studyjnego : 02-04 października 2023 r.

 

W programie wyjazdu zostaną zrealizowane wizyty w gospodarstwach o różnym profilu działalności m. in. : wizyta w Pstrągu Ojcowskim, winnicy, w gospodarstwie sadowniczo - agroturystycznym "Wiśniowy Gaj", spotkanie merytoryczne z przedstawicielem Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz warsztaty dla uczestników i wiele innych.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny i obejmuje m.in. przejazd autokarem, wyżywienie, noclegi, dydaktykę, ubezpieczenie. Dojazd do punktu zbiórki tj. Częstochowa - parking ŚODR Częstochowa uczestnicy finansują we własnym zakresie. Szczegółowy harmonogram wyjazdu będzie udostępniony w późniejszymi czasie. Uczestnikami wyjazdu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie z obszaru województwa śląskiego.