Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców Sołectwa Kryry do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2024 r. (niedziela) o godz. 11:00 w remizo – świetlicy w Kryrach.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Informacja Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2023 rok.
  5. Przedstawienie rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.
  7. Wystąpienie Wójta Gminy. Omówienie zasad programu „Czyste powietrze”.
  8. Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.
  9. Zakończenie zebrania.