Aktualności

Treść

W związku z opublikowaniem w dniu 22 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Uchwały Nr LXII/488/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2024, w załączeniu przekazuje się przedmiotową uchwałę.