Aktualności

Treść

W bieżącym roku Rada Gminy Suszec przyznała kolejne dwie Odznaki Honorowe Gminy Suszec, nadawane osobom i organizacjom, które swoją działalnością w sposób wyjątkowy przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Suszec.

Pierwszą z nich otrzymała pania Halina Gryszko, która od ponad 30 lat pracuje na rzecz upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, a obecnie kieruje trzema zespołami śpiewaczymi - "Pogodną Jesienią", "Mizerowiankami" i "Radostowiankami".

Drugą odznaką doceniony został Chór "Parole Melodiche" działający przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu. Chór szczyci się licznymi osiągnięciami, w tym wielokrotnymi zwycięstwami w Przeglądach Piosenki Dziecięcej "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza, a w pażdzierniku tego roku obchodził jubileusz 30-lecia działalności artystycznej. Nagrodę odebrała pani Alicja Pastuszka-Koczar, dyrygent i założyciel chóru.

Gratulujemy!