Aktualności

Treść

Od 01.01.2024 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel wyprodukowanych w latach 2007-2012.

W zależności od daty produkcji kotła na węgiel powinno się go wymienić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

  • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat                   (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
  • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
  • wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat                               (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),
  • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Przypominamy o możliwości skorzystania z dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” do wymiany starego kotła węglowego oraz do termomodernizacji budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu w budynku jednorodzinnym.  W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym istnieje możliwość złożenia wniosku oraz poznania szczegółów Programu. Kontakt: tel. 32 449 30 67, e-mail: czystepowietrze@suszec.pl, 43-267 Suszec ul. Lipowa 1.