Aktualności

Treść

W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie czeków na dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku”.

53 gminy z województwa śląskiego (w tym Gmina Suszec) otrzymają wsparcie w ramach konkursu marszałkowskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego oraz środków ochrony indywidualnej.
Jedną z jednostek OSP z terenu województwa śląskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach tego konkursu, była jednostka OSP Mizerów. Środki w wysokości 4.400,00 zł zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia niezbędnego do udziału jednostki OSP Mizerów w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych.
  

Więcej: https://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-bezpieczenstwo