Aktualności

Treść

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w LXI Sesji Rady Gminy, która odbędzie się dnia 26 października 2023 r. (czwartek) o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: https://bip.suszec.iap.pl/pl/14523/0/lxi-sesja-rady-gminy-z-dnia-26-pazdziernika-223-r-.html.