Aktualności

Treść

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w LX Sesji Rady Gminy, która odbędzie się dnia 28 września 2023 r. (czwartek) o  godz. 9.00  w sali Urzędu Gminy Suszec.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: https://bip.suszec.iap.pl/pl/14505/0/lx-sesja-rady-gminy-z-dnia-28-wrzesnia-223-r-.html.