Aktualności

Treść

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem czwartej edycji Kampanii Społecznej "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!", która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi: Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Uruchomienie tej edycji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Informacja o zakresie wymaganych informacji do inwentaryzacji źródeł ciepła