Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców Sołectwa Mizerów do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 w remizo - świetlicy w Mizerowie. Tematem zebrania będzie omówienie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.

Proponowany porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.   Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. wraz z omówieniem zgłoszonych propozycji.

4.   Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

5.   Promocja programu „Czyste powietrze”.

6.   Sprawy porządkowe.

7.   Zakończenie zebrania.