Aktualności

Treść

W dniu 01.09.2023r. Urząd Gminy Suszec podpisał Porozumienie z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach w sprawie prowadzenia Punktu informacyjno – konsultacyjnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Suszec. Porozumienie obejmuje:

  1. Konsultacje telefoniczne pod numerem telefonu +48 793 931 426
  2. Konsultacje online z wykorzystaniem oprogramowania do komunikacji zdalnej – po wcześniejszym ustaleniu terminu
  3. Konsultacje indywidualne w siedzibie biura Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach – po wcześniejszym umówieniu
  4. Mailing oraz prowadzenie strony internetowej – przygotowanie oraz rozsyłanie informacji dotyczących działalności gospodarczej do bazy przedsiębiorców

Świadczone usługi przez ARP na rzecz przedsiębiorców obejmują także:

- doradztwo biznesowe

- prowadzenie działalności informacyjnej

- poradnictwo dotyczące uzyskiwania funduszy oraz dotacji

- organizacja szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców

- budowanie sieci kontaktów biznesowych

- tworzenie biuletynu dla przedsiębiorców

- szkolenie z zakresu tworzenia biznes planów dla grupy 24 uczniów w oparciu o metody tworzenia projektu od pomysłu do realizacji, z wykorzystaniem techniki Design Thinking