Aktualności

Treść

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się  ZARZĄDZENIE NR GPN.0050.16.2023 WÓJTA GMINY SUSZEC Z DNIA 25.08.2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, wniesionych do projektu MPZP terenów położonych w północnej części sołectwa Rudziczka i i terenów położonych w północno zachodniej części sołectwa Suszec.

Aby zapoznać się z jego treścią, kliknij tutaj.