Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje, że z dniem 15 września b.r. upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych za 2023 rok,

 

 natomiast z dniem 24 września b.r. upływa termin zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2023 rok (przy czym stawka opłaty nie ulega zmianie i wynosi 29 zł./miesiąc a 28 zł. przy zgłoszonym w deklaracji kompostowniku, od każdej osoby zamieszkującej).

 

Dziękujęmy za terminowe regulowanie należności.