Aktualności

Treść

Nawiązując do pisma nr DSR-I.530.2.32.2023.JK z 20 czerwca 2023 r. przekazanego przez Panią Dorotę Gierej Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczącego postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego, przekazuję Państwu materiały edukacyjne dotyczące tego zagadnienia, opracowane przez Uniwersytet Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku.