Aktualności

Treść

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w LVI Sesji Rady Gminy, która odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) o  godz. 900  w sali Urzędu Gminy Suszec.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: https://bip.suszec.iap.pl/pl/14433/0/lvi-sesja-rady-gminy-z-dnia-25-maja-223-r-.html.