Aktualności

Treść

  1. Kobielice w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej,
  2. Kryry w dniu 19 marca 2023 r. (niedziela)  o godz. 1100  w remizo – świetlicy,
  3. Radostowice w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej,
  4. Mizerów w dniu 17 marca 2023 r. (piątek) o godz. 1700 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
  5. Rudziczka w dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 1600 w remizo – świetlicy.
  6. Suszec w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) godz. 1700 – Gminny Ośrodek Kultury.