Aktualności

Treść

U W A G A !

ZMIANA GODZIN OTWARCIA

PUNKTU SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 położonego w Suszcu przy ul. Piaskowej 44

OD 1 LUTEGO  2023 r.

W  ŚRODY

PSZOK  będzie czynny w godz. od 10.00 do 13.00,

 a nie jak dotychczas od godz.15.30 do 18.30