Aktualności

Treść

16 grudnia w warszawskim Kinie Luna odbyła się gala finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na sali kinowej, w świetle reflektorów gratulacje laureatom złożyli: Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz przedstawiciele współorganizatorów i fundatorów nagród. Prezes Hadzik podziękowała autorom nagrodzonych filmów za to, że podjęli wyzwanie przedstawienia swojej Wizji bezpiecznej pracy i życia w gospodarstwie rolnym, pogratulowała kreatywności w interpretacji tematu, a także doceniła zaangażowanie w prezentowaniu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie.

Dodatkowym wyróżnieniem dla młodych twórców była możliwość obejrzenia swoich filmów na dużym ekranie w obecności bliskich, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Po prezentacji wyróżnionych filmów, młodym autorom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów.

Laureatami zostali:

I miejsce – Mateusz Skwierczyński z Siedlec w województwie mazowieckim,
II miejsce – Hanna Gruszka z Kryr w województwie śląskim,
III miejsce – Jakub Banach z Pichorowic w województwie dolnośląskim.

Cztery równorzędne wyróżnienia zdobyli:

Oliwia Kondrów z Hruszowic w województwie podkarpackim,
Karol Rymarski z Jazowej w województwie podkarpackim,
Kacper Staręga z Siedlec w województwie mazowieckim,
Tobiasz Udała z Polkajn w województwie warmińsko-mazurskim.

Współorganizatorzy konkursu przyznali również dwie nagrody specjalne:

Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Pracy otrzymała Hanna Gruszka, zdobywczyni II miejsca.
Nagrodę Specjalną AGRO Ubezpieczenia otrzymał Miłosz Koncik ze Spudłowa w woj. lubuskim. 

Tegoroczny konkurs był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, średnich i wyższych w wieku 13-21 lat. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero. Udział w nim polegał na przygotowaniu krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski. Do Konkursu zakwalifikowano 92 filmy, z których Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne prace. Kryteriami wyboru były: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość oraz jakość i walory estetyczne utworu.

Organizacja Konkursu jest jednym z wielu działań prewencyjnych Kasy mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i życia w gospodarstwie rolnym. Kierowanie ich do dzieci i młodzieży ma na celu wykształcenie właściwych zachowań, które zaprocentują w przyszłości poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie. 

Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym TVP Info.

 

źródło: https://www.krus.gov.pl/artykul/gala-konkursu-filmowego-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero/