Aktualności

Treść

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w XLVIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się dnia 29 września 2022 r. (czwartek) o  godz. 900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/14236/0/xlviii-sesja-rady-gminy-z-dnia-29-wrzesnia-222-r-.html.