Aktualności

Treść

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim w Kryrach, które odbędzie się w dniu 16 września 2022 r. (piątek) o godz. 17:00 w remizo-świetlicy w Kryrach. Tematem zebrania będzie między innymi uchwalenie zadań do realizacji  w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. oraz omówienie zmian przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2022 r. wraz z podjęciem stosownej uchwały.