Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec położonej Suszcu, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu na czas nieoznaczony. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73