Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec  podaje do publicznej  wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Przedmiotem najmu będzie dodatkowe pomieszczenie o pow. 11,25 m2 w piwnicy budynku stanowiącym własność Gminy Suszec położonym w Suszcu przy ul. Lipowej 1, przeznaczona na  stacjonowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec, pok. nr 3 – tel.  (032)449-30-72 l