Aktualności

Treść

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia

dla Pana Jana Kocha

z powodu śmierci Żony

składają
Wójt Gminy Marian Pawlas

Przewodniczący Rady Gminy Szymon Sekta