Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajduje się część działki nr 2029/15 o powierzchni 0,0700ha, położonej w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116 w wraz z częścią budynku remizo-świetlicy o powierzchni użytkowej 308,4 m2, w której zlokalizowane są  sala widowiskowa, scena, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia kuchenne, toalety i pomieszczenia komunikacyjne. Część nieruchomości zostaje przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu na okres 15 lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegóły w załączonym wykazie. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.