Aktualności

Treść

Cel: aktywizacja i przywrócenie na rynek pracy

Wsparcie: pośrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe/ prace interwencyjne/ bony zatrudnieniowe

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zatrudnić nowego pracownika?

Rozważ zatrudnienie osoby w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin) zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie jako bezrobotna.

Złóż wniosek o prace interwencyjne i otrzymaj zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Zyskasz pracownika i wsparcie finansowe. Dasz szansę osobie bezrobotnej na aktywizację!

Jeśli nie prace interwencyjne… to może zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach bonu zatrudnieniowego. Osoba bezrobotna z przyznanym bonem, daje pracodawcy gwarancję zrefundowania części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne.

Sprawdź czy jako przedsiębiorca, spełniasz warunki udziału w projekcie.

Zapoznaj się: Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim.

Więcej informacji:

https://pszczyna.praca.gov.pl/

PUP Pszczyna

urzad@pszczyna.praca.gov.pl

tel.: 32 210 27 29, 32 210 27 38