archiwum

RSS

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działek gruntowych nr 731/58, 1203/58 położonych w Rudziczce, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. Działki przeznaczone są do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.  

Zaproszenie na zebranie wiejskie w Mizerowie

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Mizerów na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1800 w remizo – świetlicy w Mizerowie. Głównym tematem zebrania będzie podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. oraz zmiana przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach Fundusz Sołeckiego na 2019 r.                                                         Sołtys Sołectwa Mizerów                                                        Dariusz Standura

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości. W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Dla swoich warto - Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali się o tym mieszkańcy już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji – w tym m.in. z Katowic, Piekar Śląskich, Sosnowca czy Bielska-Białej z terenu woj. śląskiego – mówi Grzegorz Wójkowski, koordynator akcji w woj. śląskim. Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie województwa śląskiego, gdzie tylko w ostatniej edycji uczestnicy akcji Masz Głos m.in. doprowadzili do poprawy losu zwierząt w schronisku miejskim (Bielsko-Biała), przekonali władze do przystąpienia do Światowej Sieci WHO Miasto Przyjazne Starzeniu (Katowice) czy przeprowadzili akcję sadzenia krokusów (Mysłowice). Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość. W ubiegłym roku z województwa śląskiego była to nieformalna koalicja organizacji pozarządowych Bielsko-Biała- zielone miasto przyjazne zwierzętom, która przekonała władze miasta do poprawy standardów funkcjonowania miejskiego schroniska, w tym wybudowania nowej lecznicy dla zwierząt. Masz Głos na wyciągnięcie ręki Uczestników akcji Masz Głos wspierają koordynatorzy regionalni, którzy  podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie śląskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, które od ponad 15 lat aktywnie buduje i wspiera grupy mieszkańców oraz lokalnych aktywistów, a także uczy samorządowców jak prowadzić otwarty i skuteczny dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Zacznij od szkolenia Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać - to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, którego celem jest przedstawienie różnych narzędzi partycypacji społecznej służącym skutecznemu zmienianiu najbliższego otoczenia. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się w Katowicach 14 września w godz. 10.00 – 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Bona Fides. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.maszglos.pl. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.   Kontakt: Grzegorz Wójkowski Koordynator akcji Masz Głos Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides tel. 502 984 057, e-mail: grzegorz@bonafides.pl

Zaproszenie na zebranie wiejskie w sołectwie Kryry

Zaprasza się mieszkańców sołectwa Kryry na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 1800 w remizo – świetlicy w Kryrach. Głównym tematem zebrania będzie podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na 2020 r.                                      Sołtys Sołectwa Kryry                                Wojciech  Brudek  

Protokoły w sprawie przejęcia mienia

Protokoły w sprawie przejęcia mienia sporządzone na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) Przedmiotem protokołów są nieruchomości, stanowiące mienie ogólnonarodowe (państwowe), które związane jest z realizacją zadań gminy, a prawo własności nie przysługuje Gminie Suszec na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) odpisy protokołów wykłada się do publicznego wglądu przez okres 30 dni W terminie, o którym mowa powyżej każda osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole może zgłosić zastrzeżenia.

Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Suszec

WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY SUSZEC III Mistrzostwa Polski Osób Chorych na Cukrzycę w Kolarstwie „Wkręćmy się w cukrzycę” Suszec, 15 września 2019 r.   Od godziny 13.00 zabawy rowerowe, czyli wyścigi na krótkich dystansach dla dzieci i młodzieży. Startujemy na rowerach górskich lub trekkingowych, przedszkolaki na dowolnych rowerkach. Oczywiście jak w poprzedniej edycji wśród dzieci od rocznika 2009 i wzwyż, będą osobne kategorie Open oraz kategoria Gmina Suszec, dlatego gorąco zapraszamy dzieci i młodzież z naszej gminy do rywalizacji nawet bez przygotowania fizycznego w wyścigach rowerowych. Zapisy w dniu zawodów od 12.00. Natomiast o godzinie 14.30 rywalizować będą zrzeszeni zawodnicy młodzieżowi w kategorii żak i młodzik. W wyścigach naszą gminę bądą reprzentowały dwa nowe kluby kolarskie; UKS "Krupiński" Suszec oraz UKS Avatar Kobielice. Dzięki zaangażowaniu Śląskiego Związku Kolarskiego, będzie można zobaczyć rywalizację zawodników zrzeszonych, którzy w przyszłości mamy nadzieję dołączą do polskich gwiazd kolarstwa. Szczegółowy program: 12:55 - Uroczyste Otwarcie Wyścigu Kolarskiego Suszec-Kryry. 13:00 - 14:30 - Amatorzy niezrzeszeni (bez licencji) oraz kategoria „Wkręćmy się w cukrzycę”: 13:00 – 13:15 - kategoria 2011-2012 (chłopcy, dziewczęta)– 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingowych. Runda 2,2 km. 13:15 – 13:30 - kategoria 2009-2010 (chłopcy, dziewczęta) – 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingowych. Runda 2,2 km. (klasyfikacja w dwóch kategoriach Open: i Gmina Suszec) 13:15 – 13:30 - kategoria 2008 (chłopcy, dziewczęta) – 1 okrążenie na rowerach górskich lub trekkingowych. Runda 2,2 km. (klasyfikacja w dwóch kategoriach Open: i Gmina Suszec) 13:35 – 13:50 - Mistrzostwa Polski Cukrzyków w rocznikach: 2007-2008 (chłopcy, dziewczęta) 2005-2006 (chłopcy, dziewczęta) 2003-2004 (chłopcy, dziewczęta) 2001-2002 (chłopcy, dziewczęta) 14:00 – 14:10 - kategoria do 2013 (chłopcy, dziewczęta)– 300 metrów 14:15 – 14:30 - dekoracja zwycięzców zakończonych wyścigów 14:30 - 16:00 – Zawodnicy zrzeszeni oraz szkółki kolarskie. 14:30 – 15:15 - kategoriajunior młodszy - 6 okrążeń. Runda 5,3 km. 14:31 – 15:05 - kategoria: żak, żakini, zawodnicy zrzeszeni.– Grupa A -2 okrążenia, Grupa B -1 okrążenie. Runda 5,3 km. 15:20 – 15:40 - kategoria: młodzik, młodziczka, juniorka młodsza, zawodnicy zrzeszeni.– 4 okrążenia. Runda 5,3 km. 15:50 – 16:00 - dekoracja zwycięzców zakończonych wyścigów 15:45 - 17:45 - Wyścig główny- lokalizacja Suszec-Kryry. 15:45 – Amatorzy oraz kategoria „Wkręćmy się w cukrzycę”, M - Mężczyźni 15-18 (mężczyźni, wiek: 15-18) - 10 okrążeń. A - Mężczyźni 19-29 (mężczyźni, wiek: 19-29) - 10 okrążeń. B - Mężczyźni 30-39 (mężczyźni, wiek: 30-39) - 10 okrążeń. C - Mężczyźni 40-49 (mężczyźni, wiek: 40-49) - 10 okrążeń. D - Mężczyźni 50-59 (mężczyźni, wiek: 50-59) - 10 okrążeń. E - Mężczyźni 60- (mężczyźni, wiek: 60-99) - 10 okrążeń. K1 - Kobiety 15-29 (kobiety, wiek: 15-29) - 4 okrążenia. K2 - Kobiety 30-39 (kobiety, wiek: 30-39) - 4 okrążenia. K3 - Kobiety 40-49 (kobiety, wiek: 40-49) - 4 okrążenia. K4 - Kobiety 50- (kobiety, wiek: 50-99) - 4 okrążenia. VIP - Zaproszeni goście - 1 okrążenie. 17:45 - Uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców. Regulamin >>> kliknij <<< Trasa 2200m >>> kliknij <<< Trasa 5300m >>> kliknij <<<

strony 1 2 3 4 5 6 7