archiwum

RSS

Część budynku remizo-świetlicy w Kryrach do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony powyżej 3 lat. W wykazie znajduje się część działki nr 2029/15 o powierzchni 0,0700 ha, położonej w Kryrach przy ul. Wyzwolenia 116 w wraz z częścią budynku remizo-świetlicy o powierzchni użytkowej 308,4 m2, w której zlokalizowane są  sala widowiskowa, scena, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia kuchenne, toalety i pomieszczenia komunikacyjne. Część nieruchomości zostaje przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu na okres 15 lat w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegóły w załączonym wykazie. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.

URZĄD NIECZYNNY W WIGILIĘ

WÓJT GMINY SUSZEC INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2019 R. (WTOREK – WIGILIA) URZĄD GMINY SUSZEC oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  BĘDĄ NIECZYNNE.   URZĄD GMINY oraz GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CZYNNE BĘDĄ DLA INTERESANTÓW W SOBOTĘ 14 GRUDNIA 2019 R. W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

KOMUNIKAT

W związku z Powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, Urząd Gminy Suszec informuje, że w dniu 08.11.2019 r. jakość powietrza na obszarze powiatu pszczyńskiego, w tym gminy Suszec będzie dostateczna, zła i okresowo bardzo zła. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Zalecane środki ostrożności Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.   W związku z powyższym: Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, zaleca się  ograniczenia stosowania kominków, zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,                                                                                     Wójt Gminy Suszec Suszec, dnia 08.11.2019 r.

strony 1 2 3 4 5 6 7