archiwum

RSS

LGD "Ziemia Pszczyńska" - prośba o wypełnienie ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przeprowadzanego obecnie śródokresowego badania realizacji Strategii Stowarzyszenia. Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez Stowarzyszenie w przyszłości efektywniejszych działań, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok 5 minut. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu! Link do ankiety: https://goo.gl/forms/xq4WKbDyN2OJPO6j1

Kurs

Kurs "Podstawy obsługi komputera" dla dorosłych 50+

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu organizuje nieodpłatny kurs "Podstawy obsługi komputera" dla dorosłych 50+. Planowane rozpoczęcie w kwietniu, zakończenie w czerwcu 2019 r. Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu, w godzinach popołudniowych (17.oo - 19.oo). Zapisy: - bezpośrednio w GBP w Suszcu, ul. Ogrodowa 22 - e-mailowo: gbp@suszec.pl - telefonicznie 32/44 88 692 Serdecznie zapraszamy.

ZEBRANIE WIEJSKIE W RUDZICZCE

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim w Rudziczce, które odbędzie się w dniu        14 marca 2019 r. o godz. 17:00 w remizo – świetlicy w Rudziczce, którego głównym  tematem będzie omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego oraz podjęcie stosownej uchwały. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania. Omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego . Podjęcie uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Rudziczka z dnia 5 lutego 2019 r.  w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego. Sprawy porządkowe. Zakończenie zebrania.                                                  

Apel pszczyńskich strażaków - STOP pożarom traw !!!Apel pszczyńskich strażaków - STOP pożarom traw !!!

Apel pszczyńskich strażaków - STOP pożarom traw !!!Apel pszczyńskich strażaków - STOP pożarom traw !!!

Pierwsze ciepłe dni marca i pierwsze pożary traw !!! Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, apeluje o zachowanie ostrożności oraz rozsądku i niewypalanie traw  !!! Za ponad 90 %  tych pożarów odpowiadają ludzie !!! Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.  Przyczyną ponad 90% pożarów jest działalnośc człowieka, gdyż nadal wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalanie traw powoduje jej szybszy i bujniejszy odrost, przynosząc więcej korzyści ekonomicznych. Nic bardziej błędnego ponieważ: 1) ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza, 2) do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt, 3) podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia, 4) wypalanie traw powoduje ponadto, zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych, 5) wysuszone trawy i krzewy palą się bardzo szybko, a w przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli, 6) ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat, 7) pożary traw powodują również spustoszenie flory i fauny. Giną rośliny, bezkręgowce, owady, płazy, gady, dzikie ptactwo, ssaki leśne ora domowe, 8) każda interwencja to poważny wydatek finansowy dla państwa, 9) w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, bardzo często zaangażowana jest duża ilość strażaków i sprzętu, który w tym czasie może być potrzebny do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. POMYŚL, ZANIM TWOJA BEZMYŚLNOŚĆ STANIE SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII !!! 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na kolejne wydarzenia

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza na kolejne wydarzenia

NIEDZIELA Z BAJKĄ To już trzecie spotkanie w ramach Niedzieli z Bajką. Tym razem zapraszamy na spektakl Teatru Szydełko "Wojny Domowe", który odbędzie się 24 marca 2019 r. o godz. 16:00 w Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.  Życie każdego człowieka, zwłaszcza młodego, bywa burzliwe, niepozbawione buntu, konfliktów i codziennych niesnasek. Nie trudno o nieporozumienia z rodzicami, rodzeństwem, na podwórku czy w szkole, zwłaszcza, kiedy w grę wchodzi burza hormonów i konflikt pokoleniowy. Za każdym razem z perspektywy czasu spoglądając z dystansem na niepotrzebne waśnie, stają się one błahe, całkowicie śmieszne i niepotrzebne. O tym właśnie opowiedzą w swoim najnowszym spektaklu młodzi aktorzy z Teatru Szydełko.  Bilety w cenie 10 zł można nabyć w sekretariacie lub na portalu biletyna.pl  Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-19:30. Kontakt: e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, telefon:  32 212 44 91 wew. 23. Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook’a.   TERMINY KOLEJNYCH "NIEDZIEL Z BAJKĄ": 14 kwietnia - "Oz" Teatr Szydło, Wodzisławskie Centrum Kultury 15 maja - "W poszukiwaniu królewny" Teatr Supełek Dom Kultury Boguszowice   KONKURS KARTKA WIELKANOCNA 2019 Do tegorocznego konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z całej Polski! Czekamy na Wasze pomysły i propozycje. Spośród wszystkich nadesłanych kartek wybierzemy 1, która stanie się inspiracją do stworzenia kartki świątecznej wysyłanej przez Gminny Ośrodek Kultury do zaprzyjaźnionych firm, instytucji itp.  W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace wykonane w grupach nie będą oceniane. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach kartki pocztowej A5, zaprojektowaną i wykonaną dowolną płaską techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.), umożliwiającą ekspozycję w antyramach.  W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w technice collage wykorzystujące gotowe fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu, koralików, itp. materiałów sypkich.  Inspiracją do wykonania prac mogą być stroje ludowe, hafty, wycinanki i inne wyroby rękodzieła artystycznego.  Prace należy dostarczyć do biura GOK do 22 marca 2019 roku.  Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Joanna Musiolik, tel. 32 212 44 91 wew. 19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl.  Regulamin oraz kartę można pobrać ze strony kulturasuszec.pl  

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne   Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i  chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Regulamin https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2019/Regulamin_XVII_Konkursu_BGR_2019_d.pdf Relacja z gali wręczenia nagród w 2018 roku: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/gala-ogolnokrajowego-konkursu-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-1/ Ważne terminy: 29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie 20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego. 21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego 08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych   Przypominamy - trwa IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci   „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS, Aleksandry Hadzik, rozpoczął się w tym miesiącu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2018 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 731prac plastycznych dzieci ze 100 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim. W całym kraju było to 36 tys. 116 uczniów z 2987 wiejskich szkół podstawowych. Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące. UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Terminy: nadsyłanie prac – do 29 marca 2019 roku o dacie finału wojewódzkiego - wyborze prac do finału centralnego poinformujemy w późniejszym terminie uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br. przed końcem roku szkolnego Adresy Placówek Terenowych OR w Częstochowie: https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/oddzialy-regionalne-szczegoly/or-w-czestochowie/ Formularz zgłoszeniowy: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_plastyczny_2019/zal_nr_2_kpl_2019.pdf Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_plastyczny_2019/zal_nr_3_kpl_2019.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_plastyczny_2019/zal_nr_4_kpl_2019.pdf   IL

Spotkanie informacyjne dla rolników

Urząd Gminy Suszec ŚODR w Częstochowie -PZDR w Pszczynie     Zapraszają rolników na spotkanie informacyjne które odbędzie się 11 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w GOK Suszec, ul. Ogrodowa 22     W programie:   * PROGRAM AZOTANOWY – zmiany w zakresie przechowywania i stosowania nawozów naturalnych dla gospodarstw rolnych * Bieżące informacje instytucji współpracujących.    

Zmiany w płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wójt Gminy Suszec informuje, że zbliża się termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego za 2019 r. W związku z tym przekazuje informacje o wyznaczonych terminach i godzinach przyjmowania wpłat u inkasentów:   Sołectwo Rudziczka – wpłaty przyjmuje Pan Stanisław Godziek w dniach:   12 – 15 marca 2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00   Sołectwo Suszec – wpłaty przyjmuje Pan Tadeusz Paszek w dniach:   11 – 16 marca 2019 r. w godzinach 8:00 – 13:00 ( w budynku GOK )   Sołectwo Radostowice – wpłaty przyjmuje Pani Barbara Matula w dniach: 4 – 15 marca 2019 r. Sołectwo Kobielice – wpłaty przyjmuje Pani Bronisława Czernecka w dniach: 12 - 15 marca 2019 r. w godzinach: 7:30 – 11:30 i 14:30 – 16:30   Ponadto informuje, że w sołectwach: Mizerów i Kryry nie będą przyjmowane wpłaty podatku w formie inkasa. Mieszkańcy tych sołectw mogą uregulować płatności w/w podatków bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Suszec w sposób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu innych rachunków i opłat. Począwszy od II kwartału 2019 r. we wszystkich sołectwach Gminy Suszec nie będzie możliwości płacenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa. Płatności te będzie można uregulować w sposób i na zasadach obowiązujących przy płaceniu innych rachunków i opłat. Wójt Gminy Suszec informuje również o możliwości złożenia u  inkasenta  deklaracji na przystąpienie do Spółki Wodnej.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem działki gruntowej nr 29 położonej w Suszcu, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na czas oznaczony do 3 lat. Działka przeznaczona jest do rolniczego użytkowania. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.

strony 1 2 3 4 5 6 7