archiwum

RSS

Alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pszczyńskiego - odwołanie

Wójt Gminy Suszec informuje, że Starosta Pszczyński Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 24 maja 2019 r. odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pszczyńskiego.

Alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pszczyńskiego

Wójt Gminy Suszec informuje, że Starosta Pszczyński Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 23 maja 2019 r. ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pszczyńskiego. W związku z powyższym Wójt Gminy Suszec informuje, iż pełnione są następujące dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530: tel. do Urzędu Gminy Suszec – 32/ 449 30 50 od poniedziałku do piątku po godz. pracy Urzędu Gminy oraz w soboty, niedziele i święta: tel. 693 147 963       - Wójt Gminy Marian Pawlas        721 407 401       - Z-ca Wójta Gminy Krzysztof Majeran        609 099 527       - Sekretarz Gminy Roman Szopa Ponadto w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia można dzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112 lub telefon alarmowy straży pożarnej 998.

Poszukiwany właściciel psa

Poszukiwany właściciel psa

Dnia 23 maja.br. w Suszcu (na ul. P.Godźka) został wyłapany pies. Poszukuje się właściciela.

Poszukiwany właściciel psa

Dnia 23 maja.br. w Suszcu (na ul. P.Godźka) został wyłapany pies. Poszukuje się właściciela.

Poszukiwany właściciel psa

Dnia 23 maja.br. w Suszcu (na ul. P.Godźka) został wyłapany pies. Poszukuje się właściciela.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI DRZEW NA TERENIE GMINY SUSZEC

GMINA SUSZEC OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI DRZEW NA TERENIE GMINY SUSZEC.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Wybory do parlamentu Europejskiego  - 26 maj 2019 r. Lokale wyborcze czynne od godz. 7.00 do 21.00   Wykaz lokali wyborczych  i obwodów głosowania – http://bip.suszec.iap.pl/mfiles/13020/28/0/z/obwieszczenie_o_obwodzie_241006.pdf

VIII Sesja Rady Gminy

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w VIII Sesji Rady Gminy, która  odbędzie  się  dnia 23 maja 2019 r. (czwartek) o  godz.  1400  w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu. W załączeniu porządek obrad. Transmisję obrad można śledzić na żywo pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCG1VycwzCb4YeCY3b3ududA/live.   Dodatkowo informuje się że na sesji zgodnie z art.28 aa ustawy  o samorządzie gminnym będzie przedstawiony raport o stanie gminy oraz odbędzie się debata nad raportem. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.           W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.   Treść Raportu o stanie Gminy jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w załączniku poniżej.                                                                                                                                              Biuro Rady Gminy Załączniki: Porządek obrad sesji Raport o stanie Gminy Suszec na 2018 r.

strony 1 2 3 4 5 6 7