Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Treść


2021-06-04

UWAGA!

Wójt Gminy Suszec informuje, że od dnia 4 czerwca 2021 roku do odwołania  PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2 jest zamknięty.

W związku z powyższym od dnia 4 czerwca 2021 roku uruchomiony jest zastępczo MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK), w SUSZCU przy ul. Ogrodowej (przy wjeździe do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.) i będzie funkcjonował: 

we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 15.30 - 20.00

w soboty w godz. 8.00 - 15.00 

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

MPSZOK zapewnia przyjmowanie wszystkich frakcji odpadów komunalnych zbieranych dotychczas w PSZOK-u.

 

 Wójt Gminy Suszec

 Marian Pawlas


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

43-267 SUSZEC  ul. Ogrodowa 2                                          Tel. 728965974

PSZOK obsługuje firma:
EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik

 

Punkt jest czynny:

OKRES  LETNI

od 1 maja do 30 września

     wtorki, środy, czwartki, piątki

           w godz. 15.30 - 20.00 

w  soboty  w godz.  8.00 - 15.00

          za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY

od 1 października do 30 kwietnia

     wtorki, środy, piątki

           w godz. 15.30 – 18.30

           w  soboty w godz.  8.00 - 15.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

W PSZOK przyjmowane  są następujące  rodzaje odpadów komunalnych:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. popiół, przez który należy rozumieć żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów,
 8. odpady niebezpieczne,
 9. przeterminowane leki i chemikalia,
 10. odpady niekwalifikujące  się do odpadów  medycznych powstałe  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi, w szczególności  igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. zużyte opony,
 14. odpady tekstyliów i odzieży
 15. meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną osobę
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę.

 

W punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe  na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych  w Gminy Suszec.

 PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.


OD 1 MAJA 2021 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  w SUSZCU, UL. OGRODOWA  2

 

BĘDZIE CZYNNY:

OKRES  LETNI

       od 1 maja do 30 września

 

 

     wtorki, środy, czwartki, piątki

           w godz. 15.30 - 20.00

 

w  soboty  w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY

               od 1 października do 30 kwietnia

 

 

     wtorki, środy, piątki

           w godz. 15.30 – 18.30

 

           w  soboty w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do  PSZOK-u dodatkowe frakcje odpadów komunalnych takie jak:

 • odpady niekwalifikujące  się do odpadów  medycznych powstałe  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi,  w szczególności  igły i strzykawki;
 • odpady tekstyliów  i odzieży.

UWAGA !

W SOBOTĘ  24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ

będzie

 NIECZYNNY

z powodu

organizacji Mistrzostw Śląska w kolarstwie  przełajowym

 


U W A G A  !

od listopada  2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania w następujących dniach:

 

 wtorki, środy i piątki   w godz. 1530   - 1800

             soboty                w godz.  800  - 1500

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w  trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.      

                                                                             

                                                           Wójt Gminy Suszec


U W A G A  !

od dnia 13 maja 2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania  w następujących dniach:

 

wtorki,  środy i  piątki       w godz. 1530   - 2000

soboty                     w godz.  800  - 1500

 

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.               

 

ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  W PSZOK !

 

·        W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko           i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;

 

·        Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających  w jednym czasie na terenie  PSZOK-u,   tj.  jednocześnie  na teren PSZOK będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;

 

·        Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Dziękuję za zrozumienie.

                                                                           Wójt Gminy Suszec


Suszec, dnia 17.04.2020 r.

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

zostanie otwarty

od dnia 18 kwietnia 2020 r.

i będzie czynny do odwołania w następujących dniach:

- w środy od godz.  16 00 do godz. 20 00

- w soboty od godz. 800 do godz. 1500

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń oraz zachowanie wszelakich środków ostrożności w trakcie oddawania odpadów w PSZOK-u.

 

UWAGA:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PSZOK-u!

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;
 • Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających w jednym czasie na terenie PSZOK-u, tj. jednocześnie na teren PSZOK-u będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;
 • Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękuję za zrozumienie.

Wójt Gminy Suszec

 


 

ARCHIWUM


1307461