Oferty inwestycyjne

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy wydzielone są tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługi oraz tereny przemysłowe. Tereny przemysłowe polożone są obok kopalni KWK "Krupiński" w Suszcu. Są one własnością gminy i kopalni. Gmina dysponuje obecnie następującym terenem z przeznaczeniem do zbycia: Grunt po byłym tartaku w Suszcu o powierzchni 13.153 m.kw., dostępne media - energia elektryczna, woda, gaz.