Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

Program "Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów z działalności rolniczej"

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z  wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów  pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  :

  • z folii rolniczych,
  • z siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

 

Wnioski należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Suszec, w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.

 

Wnioski do pobrania poniżej oraz  są dostępne w urzędzie gminy.  

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania  foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

 

Pliki do pobrania

2019-11-04-wniosek.doc 43 KB
1341094