archiwum

RSS
Suszec na trasie przejazdu specjalnego Pociągu Papieskiego na linii Wadowice-Olza

Suszec na trasie przejazdu specjalnego Pociągu Papieskiego na linii Wadowice-Olza

Serdecznie zapraszamy do przejazdu pociągiem oraz do uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących. Szczegóły na plakacie.

XXXV Sesja Rady Gminy

W dniu 25 maja 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy. W załączeniu porządek obrad. Biuro Rady Gminy

Konkurs plastyczny „Fantastyczny świat moich snów”

Konkurs plastyczny „Fantastyczny świat moich snów”

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Fantastyczny świat moich snów”. Konkurs jest skierowany do młodych artystów, chcących rozwinąć swoje umiejętności. Tematyka marzeń sennych pozwala na przelanie na papier  fantastycznych wizji i barwne oddanie świata pełnego fantazji i dziecięcej wyobraźni. Pragniemy rozwijać kreatywność dzieci i pozwolić im na pełną artystyczną swobodę, dlatego proponujemy  wykorzystanie  dowolnej  techniki  artystycznego wyrazu. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, mieszkających i uczących się na terenie powiatu pszczyńskiego oraz członkowie sekcji plastycznych z ośrodków kultury powiatu pszczyńskiego. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Technika prac jest dowolna, o czym mówi regulamin konkursu, jednak cała praca nie może wykraczać poza 1 stronę formatu A3. Szczegółowych informacji o konkursie udziela p. Joanna Musiolik pod numerem 32 212 44 91 (wew. 19), pod adresem: joanna@kulturasuszec.pl lub osobiście w  biurze Gminnego Ośrodka  Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.

Ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"

Po raz 15. startuje ogólnopolski konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy", organizowany przez Krajową Administrację Skarbową i Business Center Club. Konkurs jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego podstawowym celem   jest wybór najlepszych, wzorcowych urzędów skarbowych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. Wyróżnienie jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej. Przedsiębiorcy oceniają urząd wypełniając ankiety. W ten sposób wybiorą najlepiej funkcjonujące ich zdaniem urzędy skarbowe w Polsce oceniając urzędy pod względem: jakości obsługi podatnika, łatwości komunikacji, kompetencji pracowników. Najbardziej profesjonalne, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe otrzymają tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który przysługiwać będzie laureatom przez kolejny rok. Termin odsyłania wypełnionych ankiet upływa 26.05.2017 roku. Ankiety przesyłać można zarówno pocztą tradycyjną, jak i pocztą e-mail. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Business Centre Club pod adresem: www.bcc.org.pl oraz na stronie Ministerstwa Finansów. http://www.bcc.org.pl/Urzad-Skarbowy-Przyjazny-Przedsiebiorcy.1129.0.html (link z dokładnymi danymi nt. Konkursu).   Adres loży katowickiej wraz z adresem e-mail: Kanclerz Eugeniusz Budniok Kanclerz Loży Katowickiej Loża Katowicka BCC ul. Mickiewicza 15 40-951 Katowice e-mail: loza.katowicka@bcc.org.pl, e-mail: eugeniusz.budniok@bcc.org.pl

strony 1 2 3 4 5 6 7