archiwum

RSS

Zaproszenie na kurs pn. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

ŚLĄSKI  OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE POWIATOWY ZESPÓŁ W PSZCZYNIE zaprasza na kurs „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”.    Kurs uzupełniający (dla osób którym skończyła się ważność zaświadczenia) w dniu 22 lutego 2018 roku. Kurs odbędzie się w Remizo – Świetlicy w Kryrach (ulica Wyzwolenia 116)   Szczegółowe informacje przy rejestracji telefonicznej   Ø Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę i otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ø Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Ø  ZAPISY NA KURS w biurze PZDR: Pszczyna ul. Bielska 44 (zmiana siedziby biura) lub pod numerem telefonu  32 2103328;    515275910;  

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Katowicach

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Katowicach

Informujemy, że w dniach 15 do 31 stycznia 2018 r. odbędą się na terenie województwa śląskiego badania ankietowe realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Katowicach. Przeprowadzana będzie ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R. Szczegóły na plakacie.

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3– tel. (032)4493073

Dni Furmańskie 2018

Dni Furmańskie 2018

W dniu 10 lutego 2018 r. (sobota) od godziny 10:00 w miejscowości Novot` na Słowacji po raz kolejny odbywać się będzie impreza o nazwie „Dni Furmańskie”. Impreza ta cieszy się corocznie wielkim powodzeniem. Świętują na niej przede wszystkim hodowcy i miłośnicy koni, leśnicy i drwale, a także licznie zebrani mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości, a także liczni goście. Władze partnerskiej Gminy Novot` serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Suszec do udziału w tej imprezie. Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w „Dniach Furmańskich”. Dojazd we własnym zakresie.

IX edycja Konkursu Strona Internetowa bez Barier

Ruszyła IX edycja Konkursu Strona Internetowa Bez Barier, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego poprzez tworzenie stron www dostosowanych dla wszystkich odbiorców. Do współzawodnictwa zapraszamy podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, firmy, osoby prywatne. Chęć wzięcia udziału w Konkursie można składać poprzez formularz zgłoszeniowy. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Widzialni. Internet jest jednym z najważniejszych mediów dzisiejszych czasów. Tworzenie treści bez barier, przyjaznych dla wszystkich użytkowników Internetu – także tych ze szczególnymi potrzebami jest wyjątkowo ważna – Sebastian Depta – Konsultant ds. Dostępności. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. Serwisy będą oceniane przez ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Konkurs podzielony będzie na trzy etapy Podczas pierwszego eksperci dokonają wstępnej selekcji typując 60 najlepszych serwisów. W drugim etapie przeprowadzą badanie dodatkowych podstron, a podczas ostatniego etapu osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych, Związek Banków Polskich. Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione w kategoriach: strony podmiotów publicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron oraz strony podmiotów niepublicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron, będą także kategorie specjalne: Najlepsi z najlepszych - dla wieloletnich uczestników Konkursu oraz strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności. Nagrody zostaną wręczone podczas konferencji ” Włączenie Cyfrowe” w kwietniu 2018r. w Sejmie RP.

UWAGA! ZAGROŻENIE ASF!

UWAGA! ZAGROŻENIE ASF!

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Szanowni państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione będą od 2 stycznia 2018 r.) Adres do korespondencji:                                    Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach                                              Wydział Polityki Społecznej                                                   ul. Powstańców 41a                                                    40 – 024 Katowice                                                                                                                Z poważaniem                                                                                                      Ewa Chrost                                                                      Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

strony 1 2 3 4 5 6 7