archiwum

RSS

ROLNIKU - UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY

Jesteśmy grupą osób, która tematem konopi zajmuje się już od ładnych paru lat i wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników i nowoczesnemu podejściu do tematu chcemy zawiązywać współprace z osobami, które chciałyby podjąć się uprawy w 2019 roku na swej ziemi konopi przemysłowych (Cannabis Sativa L) tzn. zawierające mniej niż 0,2 % substancji psychoaktywnych o okresie wegetacji dostosowanym do polskich warunków klimatyczno-glebowych, które przy zastosowaniu prawidłowej agrotechniki, zapewniają uzyskanie wysokich i stabilnych plonów przy niewielkim nakładzie pracy oraz czasu. Dodatkowymi zaletami są iż uprawa konopi nie wymaga oprysków a osoby decydujące się na uprawę mają 100 % pewności co do odbioru powstałych płodów rolnych. Realizujemy usługę kompleksowo ! Zaczynając od procesu kontraktacji (złożenia stosownych dokumentów w urzędzie gminy), ubezpieczenie zakontraktowanej uprawy a dystrybucję materiału siewnego oraz specjalistycznego sprzętu uprawowego wraz z obsługą zbioru aż do momentu skupu powstałego w ten sposób surowca ( nasion, słomy, włókna ). Dodatkowo każdy z naszych partnerów może liczyć u Nas na wsparcie z zakresu wiedzy teoretycznej, dotacji unijnych jak i aspektu prawnego. Składanie wniosków na uprawę do 30 listopada 2018 roku ! Zapraszamy do kontaktu: 732 755 100, biuro@skupkonopi.pl !!! Uprawę konopi włóknistych w Polsce reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (DZ.U. z 2012r., poz.124) !!!

Choroba Aujeszkyego u świń

PTASIA GRYPA

W związku z utrzymującym się zagrożeniem wystąpienia w kraju grypy ptaków przypominamy o właściwym zabezpieczeniu przed wirusem. Zasady zachowania bioasekuracji zostały nałożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zastosowanie właściwych środków bioasekuracji pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia choroby szczególnie w okresie jesienno-zimowej emigracji ptaków. W załączeniu rozporządzenie.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Suszec w ramach rządowego programu

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Suszec w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze"

W dniu 3 października 2018 roku o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz działań termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych. Podczas spotkań zostaną omówione założenia oraz zakres programu. Celem głównym nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.   Infolinia programu „Czyste powietrze” - 32 60 32 252   Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych): - Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów) - Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. - Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029. - Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej. - Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł. - Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów. - Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu. - Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. - Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. - Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SUSZEC z dnia 20 września 2018 r. o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin(...)

Wójt Gminy, powiadamia wszystkich Pełnomocników Komitetów Wyborczych, o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz do składów obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Na podstawie dodatkowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych tj. ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie zostaną wyłonieni członkowie komisji w drodze publicznego losowania. W celu uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Pełnomocnicy Wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9. Losowanie przeprowadza w imieniu Komisarza Wyborczego urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy. Można dokonać zgłoszenia kandydata do losowania w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godziny 15:00. Zgłoszenia są przyjmowane przez urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy od dnia 20 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Suszec ul. Lipowa 1, 24-267 Suszec, pokój nr 19, I piętro tel. 32 44 93 050  wew. 54 od  godziny 7:30 do godziny 15:00 W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Suszec (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 21 września 2018 r., do godziny 15:00. Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Wzór formularza zgłoszenia umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl. Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Suszec, sala narad. Nieobecność Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.   Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu:  26.09.2018 w Przychodni Lekarskiej ul. Piaskowa 35 w Suszcu w godz. od 14:00 do 16:00                                                                                         odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy Rejestracja pod nr (32)448-87-51. Koszt badania komputerowego 5 zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 26.09.2018. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia). Serdecznie zapraszamy   OKO-LUX Sp z o.o.  

L Sesja Rady Gminy

W dniu 20 września o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec odbędzie się L Sesja Rady Gminy. W załączeniu porządek obrad.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suszcu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suszec, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec w menu "Wybory Samorządowe 2018" ukazało się Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suszcu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Suszec, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij tutaj.

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SUSZCU z dnia 18 września 2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec w menu "Wybory Samorządowe 2018" ukazała się INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SUSZCU z dnia 18 września 2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij tutaj.

strony 1 2 3 4 5 6 7