archiwum

RSS

XXXIII sesja Rady Gminy

W dniu 30 marca o godzinie 13.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy. W załączeniu porządek obrad. Biuro Rady Gminy Suszec

Godziny doradcze - dofinansowanie dla przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

Godziny doradcze - dofinansowanie dla przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" informuje, że są jeszcze wolne terminy na indywidualne spotkania z doradcą, w celu konsultacji wniosku lub biznesplanu w zakresie dot. przedsiębiorczości (otwarcie/rozwój istniejącej działalności gospodarczej). W razie Państwa zainteresowania udziałem w doradztwie, prosimy o kontakt z biurem LGD pod nr telefonu 32 210 02 12.

Zapraszamy do korzystania z Punktu Obsługi Podatnika w Suszcu

Informujemy, że Punkt Obsługi Podatnika związany z Akcją PIT obsługiwany przez pracowników Urzędu Skarbowego w Pszczynie czynny będzie w dniach 5 kwietnia 2017 r. (środa) oraz 21 kwietnia (piątek) w godz. od 7.30 do 14.30 w budynku Urzędu Gminy Suszec (pokój nr 1). W punkcie tym będzie można pobrać druki zeznań wraz z załącznikami, uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu ich wypełniania oraz złożyć zeznanie podatkowe. Pracownicy urzędu będą również służyć pomocą w elektronicznym przesyłaniu zeznań (w tym celu podatnicy muszą przynieść kopię zeznania za rok 2015).

Dyżur w celu wypełniania wniosków obszarowych na rok 2017

Dyżur w celu wypełniania wniosków obszarowych na rok 2017 wtorek w godz. 900 – 1100 w budynku GOK w okresie 15.03-15.05.2017 r. sala nr 67   Możliwość konsultacji lub wypełnienia wniosku w innym terminie: biuro PZDR w Pszczynie, ul. Kopernika 14, tel.(32)210 33 28, 730 – 1530

PRZYPOMNIENIE - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Suszec przypomina, że z dniem 24 marca 2017 r. upływa termin płatności  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2017 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Suszec Bank Spółdzielczy Żory o/Suszec: 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002. zaznaczając w tytule „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne oraz rok i kwartał”. Obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 zł od osoby na miesiąc dla mieszkańców deklarujących segregację odpadów komunalnych  oraz 15 zł od osoby na miesiąc dla  mieszkańców, którzy nie zdeklarowali chęci  segregowania odpadów. Opłatę wnosi się w danym roku kalendarzowym w następujących terminach: 1.    I kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 marca, 2.    II kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 czerwca, 3.    III kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 września, 4.    IV kwartał – płatny z dołu w terminie do dnia 24 grudnia.

Apel Wójta Gminy Suszec o uczestnictwo we Mszy Św. na Wawelu

Apel Wójta Gminy Suszec o uczestnictwo we Mszy Św. na Wawelu

Drodzy mieszkańcy! Walcząc o wspólną sprawę, godne życie dla wszystkich naszych rodzin, nie tylko górniczych, zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o uczestnictwo w Mszy Św. w intencji ocalenia Kopalni „Krupiński”, która będzie odprawiona w szczególnym dla Polaków miejscu – w Katedrze Wawelskiej w najbliższy czwartek w dniu 23 marca 2017 r.  o godz. 16.30. Likwidacja Kopalni to przegrana nie tylko naszej wspólnoty ale też sąsiednich gmin. Być może wielu nie zdaje sobie sprawy ze skutków takiej decyzji. Siła nasza może się objawiać tylko we wspólnocie. W obecnej sytuacji kiedy wyczerpano wszelkie możliwości, tylko modlitwa i nadzieja potrafią skruszyć najtrwalsze mury. Ta ziemia od wieków ciężką pracą stoi i aby przejść na nowe tory rozwoju potrzebuje czasu. Nie pozwólmy by poprzez zamierzoną likwidację naszej kopalni kolejne rzesze młodych ludzi, naszych dzieci były skazane na tułaczkę po świecie. Dla osób nie posiadających własnych środków transportu istnieje możliwość  zorganizowania transportu zbiorowego. Kontakt w tej sprawie proszę podjąć z sekretariatem Urzędu Gminy nr telefonu (32) 44 93 050.   Wójt Gminy Suszec

strony 1 2 3 4 5 6 7