PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż w tut. Centrum przyjmowane są wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy opłaty za naukę (czesne) oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (również dla osób, które nie opłacają czesnego).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub w kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w siedzibie PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 od dnia od 1 marca 2018r. do 30 marca 2018r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Wszelkie informacje o programie dostępne są na stronie www.pcprpszczyna.pl oraz www.pfron.org.pl.