Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Suszec przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. W wykazie znajduje się udział w wysokości ¾ w nieruchomości położonej w Rudziczce w rejonie zwałowiska KWK „Krupiński” oznaczonej jako działki nr 218/80, 219/78, 271/80 o powierzchni łącznej 3,6741ha. Grunty przeznaczone są do wydzierżawienia pod tereny zagospodarowania mas skalnych i ziemnych Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 – tel. (032)4493073.