Lokalne eliminacje do etapu regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2018”

Serdecznie zapraszamy do udziału w lokalnych eliminacjach do etapu regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2018”.

„Mały OKR” jest konkursem ogólnopolskim, którego celem jest nie tylko krzewienie kultury słowa wśród dzieci i młodszej młodzieży, ale też ma za zadanie przygotowanie tej grupy wiekowej do przyszłego udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla starszej młodzieży i dorosłych, który w tym roku odbywa się już 63 raz i jest wydarzeniem bardzo prestiżowym.

Eliminacje lokalne odbędą się 7 marca 2018 roku w sali widowiskowej GOK w Suszcu, a warsztaty przygotowujące do tych eliminacji 20 lutego 2018 roku. Koszt warsztatów za jednego uczestnika wynosi 20 złotych. Dzieci mogą brać udział w konkursie tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, ewentualnie innego opiekuna. Karty zgłoszenia dzieci chcących wziąć udział w lokalnych eliminacjach i warsztatach należy dostarczyć do biura GOK w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2018 roku.

Wszelkich informacji w sprawie lokalnych eliminacji do konkursu udziela Pani Agnieszka Zielonka-Mitura, tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail: aga@kulturasuszec.pl.