Przyjmowanie wniosków na dopłaty do paliwa

W terminie od 1 do 28 lutego 2018 r. można składać  w Urzędzie Gminy Suszec (sekretariat)  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski można otrzymać w urzędzie  (Referat OŚR - pokój nr 6) lub uzyskać ze strony internetowej (www.minrol.gov.pl).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie od 1 sierpnia  2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych w referacie podatkowym.