Informacje o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Suszec przedstawia:

1) kryteria naboru do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Suszec wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów –  Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 1

2) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/03/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. – załącznik nr 2

3) kryteria naboru oraz przydzielone tym kryteriom punkty a także określenie dokumentów potwierdzających ich  spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  - Uchwała Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 r. – załącznik nr 3

4) terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci poza obwodem szkoły – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/04/ 2018 z  dnia 26  stycznia 2018 r.  - załącznik nr 4

Suszec, 29.01.2018 r.