Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Suszec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Suszec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. W wykazie znajduje się działka o pow. 1,2813 ha oznaczona nr 4290/168 położona w Suszcu między ulicami Piaskową i Dolną przeznaczona zgodnie z mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec pok. nr 3 – tel. (032)4493073.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17PayOtWaZcmFDYjp5S38_UTHzB4WR09N&ll=50.047711404162364%2C18.78261925000004&z=19