Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części działki gruntowej stanowiącej własność Gminy Suszec przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3– tel. (032)4493073