Zasady działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszcu