Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Suszcu

Zarząd Gminnej  Spółki Wodnej w Suszcu zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się dnia 9 stycznia  2018 r. o godz.1000 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Suszcu.