Zarządzenie Nr GPN.0050.18.2017 Wójta Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu Gminy Suszec w latach 2018-2020