Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działek gruntowych pod ustawienie kontenerów do zbiórki odzieży używanej