INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SUSZEC